Z O.O.

Naszym klientom proponujemy pomoc w przeprowadzeniu procesu przekształcenia z o.o. w inną formę prawa handlowego. Nasze usługi są więc skierowane do tych osób, które interesuje na przykład przekształcenie spółki z o.o. w spółkę jawną, przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową lub przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną. Oferta obejmuje nie tylko pomoc w zmianie statusu prawnego spółki z o.o. na spółki osobowe, ale także kapitałowe – pomożemy więc także wtedy, gdy celem klienta jest przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną. Możliwa jest także pomoc w przekształceniu spółki prawa handlowego innego rodzaju w spółkę z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najpopularniejszych spółek handlowych w Polsce.

Ma wiele zalet, choć wiąże się ona z wieloma formalnościami i wydatkami potrzebnymi do jej założenia. Wymaga na przykład umowy w postaci aktu notarialnego, odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych, wpisu do rejestru przedsiębiorców, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, etc. Formalności związane i skomplikowane procedury związane są także z samym prowadzeniem i zakończeniem działalności w tej formie. Niezbędne jest także prowadzenie pełnej księgowości, umieszczania odpowiednich informacji o spółki w pismach czy na stronie internetowej, etc.

Zarazem kapitał minimalny spółki jest stosunkowo nieduży – minimum pięć tysięcy złotych, co można uznać zarówno za wadę, jak i zaletę (spółka komandytowo-akcyjna wymaga co najmniej dziesięciokrotności tej kwoty; akcyjna jeszcze więcej). Spółka pozwala zaś na działanie na dużą skale i posiada osobowość prawną. Prawo dopuszcza również prowadzenie w tej formie każdego rodzaju działalności prawnie dopuszczalnej. Wspólnicy nie ponoszą również odpowiedzialności osobistej. Odpowiedzialność jest zaś ograniczona do wysokości wkładu w majątek spółki.

Zarząd tego rodzaju spółki mogą tworzyć osoby nie będące wspólnikami. Wspólnicy mają również pełną kontrolę działań zarządu. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością cechuje również duża elastyczność jeśli chodzi o jej funkcjonowanie – może ona prowadzić działania już na etapie spółki z o.o. w organizacji. Nie stanowi także dużego problemu odejście czy przyjęcie nowego wspólnika – nie trzeba w takiej sytuacji rozwiązywać spółki. Możliwe jest również zarejestrowanie spółki z o.o. przez jedną osobę. Wtedy mamy do czynienia z jednoosobową spółką z o.o. Najważniejsze jest jednak to, że ta forma działalności pozwala na działania na dużą skalę oraz na zdobycie dużej ilości kapitału.

Poziom skomplikowania i sformalizowania rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialności jest na tyle wysoki, że warto skorzystać z profesjonalnej pomocy. Lata doświadczenia i rozległa wiedza prawnicza pozwalają nam na skuteczną i płynną pomoc przy przekształceniach tej spółki. Zachęcamy więc do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.