Komandytowe

Nasza oferta jest skierowana do każdej osoby, która pragnie przekształcić spółkę komandytową w inną spółkę prawa handlowego. Skontaktuj się z nami, gdy na przykład interesuje cię przekształcenie spółki komandytowej w spółkę partnerską lub przekształcanie spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną. Możesz liczyć na nasze doświadczenie i profesjonalne doradztwo także wtedy, gdy pożądaną przez ciebie operacją jest przekształcanie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przekształcenie spółki komandytowej w akcyjną.

Nasi klienci mogą również skorzystać z oferty pomocy przy odwrotnym procesie. Na przykład gdy w grę wchodzi przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjnej w komandytową. Jak może wyglądać takie przekształcenie? Przede wszystkim masz zapewnioną pomoc i opiekę prawną na każdym etapie tej operacji. Przygotowujemy odpowiednie dokumenty i dbamy o to, aby wszystko przebiegało zgodnie z prawem i możliwie szybko.

W wypadku zmiany spółki komandytowo-akcyjnej na komandytową, pomagamy sporządzić plan przekształcenia spółki wraz załącznikami i opinią biegłego rewidenta. Jesteśmy także obecni w czasie przygotowywania uchwały o przekształceniu spółki i umowy spółki przekształconej. Dokonujemy wszelkich czynności, które wymagają koordynacji uczestnictwa notariusza, a na koniec dbamy o to, by dokumenty trafiły do właściwych organów i by wszelkie formalności związane z wpisem w rejestrze spółki przekształconej i wykreśleniu spółki przekształcanej. Pilnujemy też, aby wszelkie podmioty zainteresowane zmianą – np. kontrahenci spółki – zostały powiadomione.

Spółka komandytowa to spółka osobowa, w której przynajmniej jeden z wspólników odpowiada w sposób nieograniczony wobec dłużników. Jest on komplementariuszem. Drugi wspólnik jest komandytariuszem (w spółce dwuosobowej; w przypadku większej liczby wspólnikiem co najmniej jeden z nich musi mieć ten status), czyli jego odpowiedzialność wobec wierzycieli jest ograniczona. Spółka komandytowa jest optymalna dla tych przedsiębiorców, którzy mając spory kapitał, pragną zainwestować w jakieś przedsięwzięcie, czerpiąc z niego zyski, ale bez obawy o swój majątek osobisty. Istnieje duża swoboda w kształtowaniu odpowiedzialności wspólników za sprawy spółki i jej zobowiązania.

Za zawiązaniem lub przekształceniem w spółkę komandytową przemawia również brak wymagań co do sumy komandytowej lub minimalnego kapitału zakładowego, możliwość nieangażowania się komandytariusza w prowadzenie spółki, a także silna ochrona prawna. Spółka komandytowa pozwala na działalność przedsiębiorstwa na większą skalę. Po śmierci jednego ze wspólników może ona także kontynuować swą działalność. Spółka komandytowa wiąże się także z pewnymi niedogodnościami. Wymaga między innymi więcej formalności przy okazji rejestracji oraz dodatkowych opłat. Trzeba też prowadzić pełną, zgodną z odpowiednią ustawą, księgowość. Nie ma ona też osobowości prawnej (będąc tzw. ułomną osobą prawną).