Jawne

Spółka tego rodzaju jest jedną ze spółek osobowych prawa handlowego. Spółki tego rodzaju nie posiadają osobowości prawnej, ale posiadają zdolność prawną, gdyż są tzw. ułomną osobą prawną. Mogą więc Mają też własny majątek (w formie wkładu oraz mienia nabytego przez spółkę przez okres jej istnienia). Spółki jawne powstają poprzez sporządzenie umowy między wspólnikami, przekształcenie spółki cywilnej w jawną, a także przekształcenie innego rodzaju spółki prawa handlowego w spółkę jawną (np. przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną).

Spółka jawna jest najprostszą spółką prawa handlowego, a jej przewagą nad spółkami cywilnymi jest m.in. wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. To pozwala uwiarygodnić przedsiębiorstwo, dzięki jawności rejestru i łatwego dostępu do informacji na jego temat. Od spółek cywilnych odróżnia /je także odpowiedzialność wspólnika oraz konieczność ujawnienia w nazwie przynajmniej jednego z nazwisk wspólników.

Spółki jawne nie mają wymagań kapitałowych, a ich koszty rejestracji są stosunkowo niskie. Istnieje też swoboda w formułowaniu umowy spółki. Wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za spółkę w sposób solidarny, jednakże egzekucja z ich majątków może być przeprowadzona dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się niemożliwa. Spółki jawne muszą się składać z co najmniej dwóch wspólników, ale może to być każda osoba prawna. Mogą ją zatem tworzyć osoby fizyczne, a także osoby prawne, czyli inne spółki handlowe (w tym spółki jawne). Nasi klienci mogą liczyć na kompleksową pomoc w przekształcaniu własnej działalności gospodarczej w ten rodzaj spółki prawa handlowego. Zapewniamy fachowe doradztwo w zmianie formy ustrojowej spółki, np. gdy przedsiębiorcę interesuje przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę jawną lub przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę jawną. Dotyczy to także przekształcenia spółki jawnej w inny rodzaj spółki jak choćby przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytowo-akcyjną albo spółkę z o.o.

Przykładowo, w czasie przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pomagamy w przygotowaniu dokumentacji wstępnej (m.in. uchwały o przekształceniu, projektu nowej umowy spółki z o.o., planu przekształcenia, etc.), złożeniu odpowiednich dokumentów we właściwych urzędach i rejestracji spółki w nowej formie. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie procesu przekształcenia – od przygotowań aż do momentu ogłoszenia. Zachęcamy do kontaktu i sprawdzenia naszych usług.