Akcyjne

Celem spółki akcyjnej jest zebranie kapitału od bardzo wielu udziałowców (akcjonariuszy). Jest to spółka kapitałowa, która pozwala na działalność w największej skali. Opiera się ona na obiegu akcji (na które podzielony jest kapitał spółki), będących zbywalnym papierem wartościowym, który jest dopuszczony do obrotu (notowania) na giełdzie. Spółka akcyjna to modelowy przykład spółki kapitałowej, jednakże wiąże się ona z wysokim poziomem skomplikowania przy jej zakładaniu przy przekształcaniu. Z tego względu polecamy nasze doradztwo, które pozwoli państwu uniknąć błędów i przyspieszy cały proces.

Spółka akcyjna może być zawiązana przez jedną lub więcej osób, a z grona tego wyłączona jest jedynie jednoosobowa spółka z o.o. Spółkę tego rodzaju cechuje jawność finansowa, jednakże podwyższa to jej wiarygodność. Elementem uwiarygodnienia jest też spory kapitał (przynajmniej sto tysięcy złotych), a także liczne obostrzenia prawne. Pod wieloma względami spółka akcyjna jest podobna do spółki z o.o. Umożliwia na przykład realizację zróżnicowanych przedsięwzięć, nie trzeba podawać nazwisk w nazwie firmy, a działania można prowadzić już na etapie spółki akcyjnej w organizacji. Posiada także osobowość prawną, zaś do organów spółki można powoływać osoby nie będące wspólnikami. Odpowiedzialność akcjonariuszy ograniczona jest zaś jedynie do wysokości posiadanych akcji. Akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności osobistej, nie ryzykują więc własnym majątkiem.

Sama rejestracja spółki akcyjnej jest jednak czasochłonna i kosztowna. Wymagany jest na przykład wpis do rejestru przedsiębiorców, konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości, a statut wymaga formy aktu notarialnego. Problemy mogą pojawić się także na etapie likwidacji spółki akcyjnej, który cechuje się wysokim stopniem skomplikowania. Rejestracja lub przekształcenie tego rodzaju spółki wymaga dogłębnej wiedzy prawniczej.

Zainteresowanych przekształceniem spółki akcyjnej zapraszamy do kontaktu. Nasza oferta obejmuje między innymi pomoc w takich przypadkach jak:
  • przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę jawną,
  • przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę partnerską,
  • przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę komandytową,
  • przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną,
  • przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z o.o.


Proponujemy pomoc także w przypadkach odwrotnych, gdy np. klienta interesuje przekształcenie spółki jawnej w spółkę akcyjną czy inne spółki prawa handlowego. Nasi klienci mogą liczyć na kompleksową pomoc w każdej z tych sytuacji.